„TU KUBA S.C.” Agnieszka Pisarzewska-Kuzańska, Franciszek Kuzański. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie odporności na czynniki losowe w działalności kateringowej poprzez wdrożenie oprogramowania pozwalającegona cyfryzację czterech procesów biznesowych będącą innowacją procesową” Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Dofinansowanie projektu z UE: 234 685,00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
„TU KUBA S.C.” Agnieszka Pisarzewska-Kuzańska, Franciszek Kuzański. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie odporności na czynniki losowe w działalności kateringowej poprzez wdrożenie oprogramowania pozwalającegona cyfryzację czterech procesów biznesowych będącą innowacją procesową” Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Dofinansowanie projektu z UE: 234 685,00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19